Följ med till Libanon

Upptäck ett land genom bibliotekets resurser


Ni ska med hjälp av bibliotekets hemsida, det vill säga våra digitala resurser, hitta källan på ett antal frågor som handlar om Libanon.

Efter varje fråga finns en liten film som guidar er.

NE

Börja med att besöka uppslagsverk/ NE, sitter du på skolan kommer du in direkt. Hemifrån loggar du in med Google.

  1. Vad är Anti-libanon?
  2. Hitta en film om arabiska i Libanon?
  3. Gå in på Världens länder och jämför länderna Sverige och Libanon. Besvara frågan, har Libanon en yngre befolkning än Sveriges?

Guide till frågorna hittar du här


Skolkatalogen Selma

  1. Sök efter boken Kvinnokällan. vilken hylla står den på och är boken inne ?

Guide till frågan om Malmö skolors katalog hittar du här


ILT (Inläsningstjänst)

Logga in med Google och använd din skolmail.

  1. Leta upp din viktigaste kursbok, lägg den i din bokhylla och börja lyssna på den.
  2. Hitta boken Citronlemonaden.

Guide till frågorna om ILT hittar du här


Världens bibliotek

Kan du hitta en ljudbok av den libanesiska författaren Hanan al-Shaykh på arabiska? Vad har boken för titel?


Artikelsök

Logga in med hjälp av ditt lånekort från skolan.

Hitta en artikel om kvinnor i Libanon, kan du läsa den och och i vilken tidning är den publicerad?

Guide till frågorna om Artikelsök hittar du här