UPPSLAGSVERK

NE

Nationalencyklopedin är ett uppslagsverk där du kan hitta artiklar om alla möjliga olika ämnen, artiklarna är källkritiskt granskade. NE har också mycket bra dokumentärfilmer och bra ordböcker.

För att kunna använda det hemma behöver du antingen logga in på NE via knappen Google och din skolmail (utb...@malmo.se) och ditt lösenord.

Vill du skaffa ett eget inlogg gör du det på skolan när du är uppkopplad på Malmö stads wifi. Uppe i högra hörnet kan du hitta knappen Malmö stad, för du muspekaren över den så ser du att det finns en rullista där alternativet skapa personligt konto finns, där skriver du in e-post, namn och lösenord.

Landguiden

Här kan du söka och få information om olika länder exempelvis hur deras politiska system ser ut eller aktuell politik

Wikipedia

Ett fritt uppslagsverk som alla kan redigera i.