FILMER

Du kan låna spelfilmer på biblioteket för hemmabruk.

Strömmande film till ditt skolarbete kan du hitta på:

NE/play

https://skolbibliotek.malmo.se


Malmö stadsbibliotek har en utmärkt tjänst som heter Cineasterna. Där kan ni låna strömmande film med hjälp av ert lånekort på stadsbiblioteket. Vill du veta hur man loggar in tryck här

Skolan har en del utbildningsfilmer som bara lärare får låna till undervisningen.

Vill ni se utbildningsfilm strömmande under COVID- 19 kan ni teckna er för en månads gratis tillgång på Film och skola. Både elev och personal registrerar sig.

https://www.filmochskola.se/Om-oss/Registrera-dig/


Information för pedagoger

Det är möjligt att visa film i klassrummet då vi har ett licensavtal med Swedish film. Det finns inga filmer strömmande på deras hemsida, men du kan se vilka produktionsbolag som ingår i licensen. Du kan söka på filmen på Swedish films och se om du får lov att visa den. Därefter kan du visa filmen på vilket sätt du föredrar, exempelvis låna filmen, visa genom Netflix eller något annat filmbibliotek.

https://www.swedishfilm.com/SE/