BÖCKER

Selma, Malmö skolors katalog , här kan du hitta vad vi har på biblioteket men det finns också möjlighet att hitta e-böcker, elektroniska böcker att läsa och strömmande filmer.

Malin , Malmö stadsbiblioteks katalog, där allt material som biblioteket kan erbjuda finns att hitta.

Malmö universitet, Om ni är över 18 kan ni låna och använda biblioteket, biblioteket för hälsa och samhälle ligger inne på sjukhusområdet

Inläsningstjänst , här hittar du din kurslitteratur inläst, logga in via google och använd din skolmail (utb...)

Här är en liten film om hur du loggar in

Begreppa, Här finns vissa kursböcker sammanfattade på olika språk och det finns hjälp med förklaringar av olika begrepp. Du loggar in med din skolmail under google.

Legimus, för dig med läs och skrivsvårigheter, du ansöker om ett konto hos bibliotekarierna

Biblio, Ljud- och e-böcker i en app

Här är en liten film om hur du loggar in

Världens bibliotek: Vill du lyssna eller läsa på böcker på ditt eget språk så kan du skaffa ett konto gratis på Världens bibliotek