BÖCKER

Selma, Malmö skolor

Malin , Malmö stadsbibliotek

Malmö universitet, biblioteket för hälsa och samhälle ligger inne på sjukhusområdet

Inläsningstjänst , här hittar du din kurslitteratur inläst, logga in med din skolmail och lösenord 12345678 eller med din skolmail

Legimus, för dig med läs och skrivsvårigheter, du ansöker om ett konto hos bibliotekarierna

Biblio, Ljud- och e-böcker i en app