ARTIKLAR & TIDSKRIFTER

Artikelsök

Här söker du artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar. Kan bara användas på skolan.

Diva portal

Här kan du hitta universitetsuppsatser och forskningsrapporter från olika högskolor och universitet i Sverige

Google scholar

Här kan du söka bland forskningspublikationer, olika myndigheter och institutioner.

Tidskrifter som finns på skolan

Här kan du se vilka tidskrifter som vi har på skolan idag.