VAD SÖKER DU?

Biblioteket kan alltid hjälpa dig att hitta material till ditt skolarbete.

Nyare händelser hittar du alltid i Artikelsök, glöm inte att kolla vilka tidskrifter som finns på biblioteket.

Böcker söker du i skolornas katalog Selma eller på Malmö Stadsbibliotek eller på Malmö Universitet.

Din kurslitteratur hittar du inläst på Inläsningstjänst, har du läs och skrivsvårigheter kan du få ett konto på Legimus.

Filmer kan du söka via strömmande media i Selma, skolan har också lite filmer att titta på i skolan inte till hemlån.