KÄLLKRITIK

Att vara källkritisk och att fundera på vilka källor som du använder i dina inlämningar och var du får information och kunskap ifrån är väldigt viktigt och det är inte alltid så lätt.

Behöver du hjälp så kom in till biblioteket och prata med bibliotekarierna eller gå igenom de länkar som finns här nedan.

Behöver du mer hjälp så kan du boka en av oss bibliotekarier för en fördjupad genomgång av källor och referenserna du valt

En kort checklista från skolverkets sida "kolla källan"

Checklista

Medierådet

Viralgranskaren

Snopes