SÖK & GRANSKA

Under rubriken Sök & Granska hittar du hjälp och tips hur du lyckas med dina studier.

Här kan du få information om hur du kan tänka källkritiskt och hur man ska ange sina källor.

  • Här finner du kunskap i hur du som student ska tänka källkritisk.

Källkritik

  • Här hittar du handfasta råd för att skriva en bra inlämningsuppgift och ange dina referenser rätt.

Tips och stöd

  • Har du deltagit på någon av våra lektioner i informationssökning och/eller källkritik så hittar du våra föreläsningar här.

Undervisning från biblioteket