OM BIBLIOTEKET

Biblioteket är tillgängligt hela skoldagen.

Här kan du få hjälp med dina studier, låna böcker och söka på nätet.

Lärare kan låna filmer, få hjälp med läromedel och annan inspiration.

Informationssökning

Boka tid med bibliotekarierna för handledning enskilt eller i grupp.

Vi kommer gärna ut till din klass och håller lektioner i informationssökning eller källkritik inför projekt eller gymnasiearbete.

Kontakta oss:

Annette Gillholm tel: 0733-03 47 50 annette.gillholm@skola.malmo.se

Eva Akenine tel: 0723-94 31 77 eva.akenine@skola.malmo.se

Ann-Christine Spjuth tel: 0738-56 75 34 ann-christine.spjuth@skola.malmo.se